Behandling af personoplysninger

Privatlivsnotits

DK Beton er forpligtet til at beskytte dine personoplysninger. Dette privatlivsnotits beskriver, hvordan DK Beton behandler og anvender de personoplysninger, vi modtager fra dig, i forbindelse med denne webside, samt hvordan du kan kontakte os, hvis du har spørgsmål vedrørende vores behandling af dine personoplysninger.             

DK Beton indsamler og opbevarer personoplysninger (f.eks. navn, adresse, e-mail og telefonnummer), som du indsender til os for at få informationer fra os. Disse personoplysninger hjælper DK Beton med at behandle din anmodning om informationer.                 

DK Beton indsamler og opbevarer også personoplysninger, som du indsender (a) som en del af dine kontooplysninger (hvis relevant) og/eller (b) i forbindelse med dine anmodninger om eller køb af produkter på vores webside (hvor disse funktioner findes).  

Foruden ovennævnte anvendelse og formål kan vi også bruge dine personoplysninger til at administrere og forbedre dette websted, til brug for vores interne fortegnelser, til statistisk analyse og (hvis relevant) til at gennemføre dine produktordrer og/eller til at kontakte dig vedrørende dine køb samt som en del af vores kunderelations-procedurer.                      

DK Betons indsamling og behandling af personoplysninger er baseret på behovet for at gennemføre ovennævnte behandlinger. I den udstrækning DK Beton anvender personoplysningerne til at forbedre dette websted eller til at analysere data med henblik på statistiske formål, er grundlaget for indsamlingen og behandlingen af oplysninger DK Betons legitime interesse i at gennemføre sådanne forbedringer og analyser.                            

Personoplysninger, der indsamles og opbevares, bruges udelukkende af virksomheder inden for HeidelbergCement-koncernen, med undtagelse af følgende situationer, hvor vi kan sende oplysningerne til andre modtagere:

  • Hvis det er påkrævet i henhold til lovgivningen.
  • Til en køber eller mulig fremtidig køber af vores virksomhed.
  • Til tjenesteudbydere, der er udpeget af HeidelbergCement, som leverer tjenesteydelser tilknyttet dette websted eller dets funktioner, men kun i det omfang, det er nødvendigt for at kunne levere disse tjenesteydelser – f.eks. it-tjenesteudbyder(e), som hoster, udvikler og tilbyder support til dette websted.         

HeidelbergCement træffer foranstaltninger for at beskytte alle personoplysninger overført til en sådan tredjepart eller overført til andre lande i overensstemmelse med gældende lovgivning om databeskyttelse og som anført ovenfor.                             

DK Beton opbevarer personoplysningerne, så længe som det er nødvendigt for at opfylde formålet bag indsamlingen af oplysningerne. Dette betyder, at DK Beton sletter dine personoplysninger, når oplysningerne ikke længere er nødvendige for at behandle en anmodning, en ordre eller vores kundeforhold. Statistikker, der er blevet anonymiseret, gemmes muligvis herefter.

Du kan til enhver tid kræve, at dine personoplysninger berigtiges eller slettes. Bemærk dog, at sletning kan betyde, at DK Beton ikke kan behandle anmodninger eller ordrer. Du har ret til at anmode om indsigt i og en kopi af dine personoplysninger. Du har ret til at anmode om at behandlingen af dine personoplysninger begrænses (f.eks. hvis du mener, at oplysningerne er forkerte), eller at vi ophører med at bruge dine personoplysninger (f.eks. med hensyn til brugen af dine oplysninger til forbedring af DK Betons webside). Du har ret til at anmode om de personoplysninger, der anvendes til at behandle en ordre eller vores kundeforhold i et maskinlæsbart format, som du har ret til at transmittere til en anden dataansvarlig. Hvis behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Din tilbagetrækning berører ikke lovligheden af behandlingen, der blev udført, inden du trak dit samtykke tilbage.

Der kan være betingelser for eller begrænsninger af/til dine rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder for behandlingsaktiviteten.      

DK Beton med virksomhedsregistrering 29 18 91 37 er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger, og anmodninger om at udøve dine rettigheder som anført ovenfor skal rettes til DK Beton A/S, Fredensvej 40, 4100 Ringsted, i en kuvert mærket med ”Att: Data Protection Line Manager”.               

Hvis du ønsker at klage over DK Betons behandling af dine personoplysninger, har du ret til at indgive en klage til Datatilsynet.

Cookie policy