DK Kviktør

DK Kviktør er selvudtørrende beton til gulvkonstruktioner med krav om hurtig udtørring og lavt fugtindhold. Velegnet til betongulv for fugtfølsomme belægninger og trægulve.

Egenskaber

DK Kviktør indeholder så meget cement, at al vandet i betonen forbruges i forbindelse med betonens hærdning. Betonen er således fri for overskydende vand, når betonen er færdig hærdet.

Kvalitet

DK Kviktør leveres dokumenteret iht. gældende betonstandard, DS/EN206 – DS NA. Selvudtørrende beton kan leveres som enten traditionel eller flydebeton.

Udførelse

DK Kviktør er mere sej og sammenhængende i forhold til traditionelle betontyper på grund af det høje cementindhold.

Udlægning eller indbygning sker på samme måde som ved traditionelle betontyper. Efter indbygning er det yderst vigtigt med hurtig udtørringsbeskyttelse for at imødegå udtørringssvind. Afdækningen sker bedst med påsprøjtning af curing forseglingsvæske eller udlægning af plastik. Vær opmærksom på, at den valgte curingvæske skal være tilpasset den videre behandling af overfladen.

Dk Beton tilbyder teknisk rådgivning og dokumentation på aktuelle projekter for at fastlægge den korrekte betonblanding med hensyn til anvendelse og temperatur på udstøbningstidspunktet.


Montage

  • Optager ikke overfladevand, hvis betonen udsættes for nedbør i hærdeperioden.

Kvalitet

  • Styrke fra P40 til EA40.
  • Dokumenteret iht. gældende betonstandard.

Økonomi

  • Kortere byggetid.
  • Mindre energiforbrug i byggeperioden.

Udbytte

  • Hurtig lukning af betonoverfladen.
  • Mindre risiko for fugtskader.
  • Mindre risiko for skimmelsvamp.
  • Bedre indeklima.

Downloads