DK Fiber

DK Fiber er en fiberbeton til gulvbelægning, etagedæk, fundamenter eller lignende konstruktioner.

Egenskaber

DK Fiber leveres både som flydebeton og traditionel beton – evt. med et højt sætmål. DK Fiber kan leveres med såvel stålfibre som med plastfibre. Da stålfiberarmeret beton er mere sej og sammenhængende, skal der anvendes mekanisk udstyr for at flytte den på plads i konstruktionen. Dette gælder også for flydebetoner, hvor fibrene vil gøre betonen en smule mere sej. Plastfiberarmering kan anvendes, hvor der stilles krav om færdig overflade uden armeringsspor, f.eks. i landbrugsbyggeri.

Kvalitet

DK Beton tilbyder at gennemføre tekniske beregninger og dokumentation på aktuelle projekter for at fastlægge den nøjagtige mængde og type af fibre, der er nødvendig – din garanti for korrekt armering af konstruktionen. DK Fiber er dokumenteret iht. gældende betonstandarder, DS/EN206 – DS NA. Stålfiberarmering kan leveres til samtlige betontyper og styrker.

Udførelse

DK Fiber udlægges på samme måde som uarmeret beton. Ved glittede betongulve skal man dog være opmærksom på, at betonen virker glitbar, før den reelt er det. Hvis der glittes for tidligt, er der risiko for at betonoverfladen lukkes, så den indesluttede luft samles under overfladen og efterfølgende medfører afskalninger.


Montage

  • Hurtig og let udstøbning direkte fra betonkanon.
  • Større feltstørrelser.
  • Færre svindrevner.
  • Kan bruges til fugefrie gulve.

Kvalitet

  • Styrke fra P20 til EA40.
  • Dokumenteret iht. gældende betonstandard.

Økonomi

  • Spar armeringsnet og undgå spild.
  • Undgå forberedelse af armeringsarbejdet.

Udbytte

  • Spar på kræfterne, armeringen er i betonen.

Downloads