Kompetent og værdifuld vejledning

DK Betons pumpeafdeling bidrager ofte med vejledning allerede tidligt i projektfasen. Der er således tale om værdifuld knowhow, som alle kunder og samarbejdspartnere kan trække på – og som flittigt bliver benyttet.

DK Betons kompetencer knytter sig bl.a. til:

  • Vejledning tidligt i projektfasen om valg af pumper/roterbiler og udstyr.
  • Vejledning om total logistisk løsning.

Rådgivningen omfatter også konkrete anvisninger på en optimal indretning af byggepladsen i forhold til levering og pumpning af beton. Den optimale situation tilgodeser såvel de rationelle og funktionelle krav til som de sikkerhedsmæssige aspekter.

Konkret består det i udarbejdelse af tegninger, der angiver indretningen for at opnå de meste optimale leveringsforhold ved pumpning af beton. En serviceydelse, der ofte har stor betydning for at opnå et godt flow ved levering og pumpning af beton.