Produkter

DK Cirkulær er fabriksbeton til nybyggeri med genanvendt beton tilslag.
 

DK Cirkulær

DK Fiber er en fiberbeton til gulvbelægning, etagedæk, fundamenter eller lignende konstruktioner.

DK Fiber

DK Frost er en beton specielt udviklet til udstøbning ved temperaturer helt ned til -10 °C.

DK Frost

DK Kviktør er selvudtørrende beton til gulvkonstruktioner med krav om hurtig udtørring og lavt fugtindhold. 

DK Kviktør

DK Sekant er specielt udviklet til udstøbning af sekantvægge, borede fundamenter, brøndfundamenter og sekantpæle.

DK Sekant

DK Fuge er en fugebeton til udstøbning af fuger i dæk, vægelementer og til sammenstøbning af betonelementer.

DK Fuge

DK Vibfri er vibreringsfri beton til gulvkonstruktioner og vægge. Betonen kræver mindre bearbejdning.

DK Vibfri