DK Fuge

DK Fuge er en fugebeton til udstøbning af fuger i dæk, vægelementer og til sammenstøbning af betonelementer.

Egenskaber

DK Fuge er en special designet beton til udstøbning af fuger mellem betonelementer, vandrette som lodrette. DK Fuge er sammensat således, at vandrette som lodrette fuger i væg og dækelementer hurtigt lukkes og spild på underetage og gulv undgås.

Kvalitet

DK Fuge er dokumenteret iht. gældende betonstandarder, DS/EN206 – DS NA. DK Fuge leveres i styrkeklasse P25 - EA40. Kontakt DK Beton for information om sammenstøbningsbetoner i andre styrkeklasser.

Udførelse

DK Fuge flyder let og omslutter armering i fuger enkelt og hurtigt. DK Fuge gør det nemmere og hurtigere at udstøbe fuger end udstøbning med cementmørtler. Ved anvendelse af DK Fuge opnås betydelig større sikkerhed for, at fuger i betonelementer er korrekt udstøbt i forhold til styrke-, lyd- og brandkrav.

DK Fuge tilpasses i flydemål til hver enkelt opgave.


Montage

  • Udfylder let fugen og omslutter armering.

  • Længere bearbejdningstid.

  • Kan pumpes i små slanger.

Kvalitet

  • Styrke fra P20 til EA40.

  • Dokumenteret iht. gældende betonstandard.

Økonomi

  • Hurtig udførelse sparer arbejdstid.

Udbytte

  • Forbliver i fugen.

  • Mindre svind og rengøring.

  • Dokumenteret styrke.

Downloads