DK Vibfri

DK Vibfri er vibreringsfri beton til gulvkonstruktioner og vægge. Betonen kræver mindre bearbejdning uden anvendelse af vibrationsudstyr.

Egenskaber

DK Vibfri har gode flydeegenskaber og reducerer behovet for flytning, afretning og vibrering. Det betyder nemmere udstøbning, bedre omstøbning af armering og god udfyldning ved hjørner og kanter. Anvendelse af DK Vibfri giver også et bedre arbejdsmiljø, herunder mindre støj og færre tunge løft.

Kvalitet

DK Vibfri leveres dokumenteret iht. gældende betonstandard, DS/EN206 – DS NA.

Udførelse

DK Vibfri kan anvendes, hvor der ikke er særlige krav til gulvets planhed – eller hvor der efterfølgende skal pålægges slidlag/afretningsmørtel. Betonen flyder let og byder på produktivitetsmæssige fordele, der især gør sig gældende ved større gulvstøbninger, idet der ikke skal udlægges/fjernes ledere mv. Begrænsninger og forme skal udføres forstærket med tætte samlinger og solid forankring til underlaget. Det er vigtigt, at DK Vibfri beton får lov til at flyde i formen og juttes, så luft kan nå at undslippe og store lufthuller derved undgås. Ved støbning oven på hærdet beton skal overfladen være vandmættet eller påført betonklæber for at opnå god vedhæftning. Ved pålimning af fliser eller ved malebehandling bør overfladen slibes let.

Efter udlægning er det yderst vigtigt med hurtig udtørringsbeskyttelse for at imødegå udtørringssvind. Afdækningen sker bedst med påsprøjtning af curing forseglingsvæske eller afdækning med plastik. Vær opmærksom på, at den valgte curingvæske skal være tilpasset den videre behandling af overfladen.

DK Vibfri er ikke velegnet til maskinglitning.


Montage

  • Hurtigere udlægning end ved traditionelle betontyper.

  • Mulighed for kontinuerlig støbning uden ophold.

Kvalitet

  • Styrke fra P20 til EA40.

  • Dokumenteret iht. gældende Betonstandard.

Økonomi

  • Kortere byggetid.

  • Mindre energiforbrug i byggeperioden.

  • Mindre bemanding på byggepladsen.

Udbytte

  • Større støbninger udføres hurtigt.

  • Til konstruktioner, der ikke kan støbes med traditionelle betoner.

  • Bedre arbejdsmiljø.

Downloads