Betontypers egnethed til pumpning

Brug skemaet til at finde ud af, hvilke typer beton der kan pumpes, og hvilke typer slanger,  der kan benyttes.

Downloads