Sikker opstilling

Inden levering skal aflæsningsmåde og tilkørselsforhold afklares med DK Beton. Opstillingsstedet skal være vandret, stabilt og i sikker afstand til udgravninger og spunsvægge.

Støttebenene skal altid placeres på vandret underlag.

Opstil ikke støttebenene på ujævnt terræn. Om nødvendigt skal underlaget planeres.

Der skal altid anvendes underlagsplade til at fordele trykket.

  • Støttebenene skal kunne udfoldes forsvarligt, og underlaget skal kunne klare trykket fra støttebenene, f.eks. ved hjælp af stålplader.
  • Det er kundens ansvar, at underlaget kan klare trykket fra støttebenene.
  • Efter opstilling må pumpen maks. hælde 3 grader.
     
ujaevn_ill.jpg.

underlagsplade_ill.jpg.

vandret_ill.jpg.

Tabel til beregning af ekstra underlag for støtteben.