Sikkerhed i højden

Det er kundens ansvar, at der under arbejdets udførelse er anvendt korrekt forebyggelse mod fald fra højt beliggende arbejdssteder, f.eks. ved opsætning af rækværk, sikkerhedsnet eller personligt faldsikringsudstyr.

Der skal etableres faldsikring, hvis der er fare for fald på mere end 3,5 m fra arbejdsstedet til det omgivende underlag, eller hvis fald til det omgivende underlag er forbundet med særlig fare. Ved kortvarige arbejdsopgaver kan egnet personligt faldsikringsudstyr anvendes.

Faldsikring omfatter som minimum foranstaltninger til at …

  • ... hindre personer i at falde.
  • ... opfange faldende personer.
  • ... sikre arbejdsstedet i højden, så fald begrænses.
Hoyde bygning.