sikkerhedszoner

En betonpumpes pladsbehov afhænger ikke kun af pumpens størrelse og opstillingsareal. I forbindelse med opstilling og pumpning skal der sikres mod ophold i pumpens risikoområde – eller stor agtpågivenhed skal udvises.

Diameteren på pumpemastens risikoområde svarer til det dobbelte af slangens længde.

Betonpumpens arbejdsområde omfatter et cirkelformet areal svarende til fordelermastens længde inkl. fordelerslangens risikoområde.

Risikoområdet omkring betonpumpen omfatter selve pumpen, pålæsningsområdet og under fordelermasten.

Sikkerhedsradius.

Om nødvendigt skal opstillingsarealet afspærres for personer og trafik.

Fordelermasten skal kunne udfoldes uhindret indenfor arbejdsområdet, og være fri af el-ledninger og træer (afstand min. 15 m).

Opstilling.

Sikkerhedszonen svarer til det dobbelte af endeslangens længde. 

sikkerhedszone1.jpg.

sikkerhedszone2.jpg.